Начин на плащане

АЛИСА ТУРС ООД / ALISA TOURS

Разплащането се извършва в брой в офиса на агенцията,
или по банков път на следната банкова сметка:


Алиса турс ООД
Първа Инвестиционна Банка,
IBAN: BG51 FINV 9150 1003 617 759
BIC код: FINVBGSF


Молим в банковото нареждане да се вписва името на услугата,
за която е предназначено плащането.