Общи условия - Алиса Турс
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че предварително се запознахте с условията на вашето пътуване.


Общи условия и информация за
организирано пътуване с обща цена1.Условия за записване

1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит в размер на 30% от пакетната цена за автобусните програми и 50% от пакетната цена за самолетните програми, в случай, че не е упоменато друго.

2. Плащането се извършва по банков път – Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG51 FINV 9150 1003 617 759, BIC код: FINVBGSF

3. Окончателното плащане се извършва 14 дни преди датата на отпътуване за автобусните програми, за самолетните – 30 дни, в случай, че не е упоменато друго.

2 . Необходими лични документи

1. За всички български гражда¬ни, независимо от възрастта им, валиден до¬кумент за самоличност – лична карта – за страните от Евросъюза, както и за Сърбия, Македония, БиХ, Хърватия, Албания, или задграничен паспорт, изискван от съответната държава, със срок на ва¬лидност на паспорта, не по-малко от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

2. За лица под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, e необходима и но¬тариално заверена декларация на български език от двамата ро¬дители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната деклара¬ция и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.

3. Визов режим, санитарни и медицински изисквания

1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предварително в програмите си ще информира и ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети, формуляри и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството за лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно условията на консулството, както и 30 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора, в съответствие с избраното пътуване.

3. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспор¬тен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

4. За специфични и задължителни санитарни и медицински изисквания за дадена страна – ваксинации и др. подобни, Туроператорът предварително ще информира своите клиенти, чрез предоставените им програми за пътуване.

4. Документи, срок за записване и сключване на договор

1. Договор за организирано пътува¬не - сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.

2. Ваучер за организирано пъ¬туване - получава се в два екзем¬пляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявени¬те допълнителни услуги.

3. Застраховка - „Медицински разходи при болест и злополука”

4. Формуляр за лични данни с по¬сочен телефонен номер с активи¬ран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.

5. Резервацията за пътуването е действителна след предоставянето на необходимите документи, сключването на Договора и внасянето в определените срокове стойността на пътуването.

6.За самолетните програми се издава поименен самолетен билет. При пътуване със самолет е абсолютно задължително правилното изписване на латиница на имената на туристите (така, както са изписани в документа за самоличност, с който ще пътуват), както и предоставяне на всички други данни на туристите, които се изискват във връзка с пътуването. В случай че предоставената информация е невярна, неточна, непълна или не е подадена навреме, всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на възложителя. За целта потребителят следва да попълни цялата необходима информация точно и достоверно (име на латиница по паспорт или лична карта, в зависимост от документа, с който ще пътува, координати за контакт и др.). Туроператорът не носи отговорност, ако потребителят не може да ползва резервираните и платени услуги поради неправилно подадени данни.

5. Цени, срокове и начин на плащане

1. Цените за всяка екскурзия са пакетни, подробно описани във всяка програма; те са на турист, настанен в двойна стая. Доплащането за единична стая е на човек за всичките нощувки по съответната програма; намаленията са за 3-то легло в двойна стая (ако е предоставено такова от съответния хотел), а също и за деца до определена възраст. Включените в цената услуги са подробно описа¬ни в съответната програма – за всяка екскурзия поотделно. В цените за програмите на територи¬ята на ЕС е включен ДДС (Данък добавена стойност).

2. Топ цена: за някои от своите програми, Туроператорът може да предложи по свое усмотрение „Топ“ цена - най-ниската, валидна за конкретни дати на пътуването.

3. По решение на Туроператора, цената на дадена екскурзия може да бъде намалена, броени дни преди датата на пътуването с цел стимулиране на продажбите и реализиране на пътуването като в този случай от занижената цена се ползват само новозаписалите се.

4. Цените са калкулирани при курс „купува” евро/лев на БНБ.

5. Начин на плащане: Заплаща¬нето може да се извърши в брой в офиса на Туроператора или Турагента, или по банков път. Заплащането се извършва едно¬кратно или разсрочено.

6. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена за автобусните програми и 50% от общата цена за самолетните програми. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.

7. Окончателно плащане минимум 14 календарни дни преди датата на пътуване за автобусните програми и 30 календарни дни преди датата на пътуване за самолетните програми, ако не е упоменато друго.

8. Цената не може да се променя 20 дни преди началната дата на пътуване, освен в случаите, когато това е свързано с инфлационни процеси и повишаване на цената на предлаганите услуги в общата цена на организираното пътуване от приемащата страна, съобразно всяка конкретна програма.

9. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването (летищни, пристанищни, пътни, гранични, еко и др. подобни), промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

10. В случай, че пътуването не се състои по причина на Туроператора, то платената сума се възстановява в срок до 10 дни след анулацията по начина, по който е платена.

6. Хотели - настаняване, ресторанти - хранене

1. Туристите се настаняват в хотели категория от 5 ***** до 1 *, което е посочено конкретно за всяка про¬грама. Категоризацията на средствата за подслон – хотели, мотели, къмпинги, частни квартири, се извършва от съответните упълномощени органи в съответната страна по норми и стандарти, различни от българските. Хотелите, разположени в централните части на европейските градове могат да имат високи цени, без да предоставят особено големи удобства: стаи със скромни размери и не добър изглед и др.п. Не всички хотели категория 3 *** разполагат с кли¬матик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телеви¬зор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.
Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъ¬де в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настанява¬нето може да стане и по-рано.

2. Настаняването по принцип е в двойна стая. Ако туристът е сам и желае да сподели стая с друг турист по същата програма, Туроператорът търси възможност за комбинация, но не я гарантира. Ако това е невъзможно, то клиентът трябва да доплати за единична стая, което може да му бъде поискано и в самия ден на отпътуване. Двойна стая – в много от хотелите леглото е едно – двойно (спалня), често пъти с обща завивка.

3. Единичните стаи макар че се заплащат по по-високи цени от двойните, често пъти предоставят по-лоши условия от тях – по-лошо разположение, по-скромни по размер, ограничени на брой.

4. Тройни стаи: в хотелите почти навсякъде по света няма истински тройни стаи. Това в действителност са двойни стаи с допълнително 3-то легло (може да бъде и сгъваемо, или диван и т.н.), което прави стаята по-малка по размери и създава известни неудобства. При ползване на тройна стая, намаление се прави само за 3-тото легло.

5. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бу¬тилки. При ползване на мини бар, телефон, видеоканал или друга услуга, предлагана от хотела срещу допълнително заплащане, заплащането се извършва от туриста на рецепцията на хотела преди отпътуване.

6. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.

7. Храненето при организираните пътувания с обща цена е по меню, еднакво за всички участници, ако не е указано в програмата “хранене на блок-маса”. Поднасяната храна е специфична за посещаваната страна и тя се съобразява, в рамките на възможното, с националните вкусове и изисквания. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по ни¬какъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. Агенцията не носи отговорност за това.

8. Напитките (алкохолни и без¬алкохолни) по време на хранене - закуска, обяд или вечеря - се за¬плащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са вклю¬чени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се представя сметка.
- ВВ – означава нощувка със закуска;
- НВ или полупансион означава нощувка, закуска и вечеря (или обяд);
- FB или пълен пансион означава нощувка, закуска, обяд и вечеря.

7. Транспорт

1. Автобусните пътувания се осъществяват с наети от “Алиса Турс” автобуси с ЕвроЛиценз, отбелязано във всяка програма, които разполагат с климатик, радиокасетофон, видеомонитор, микрофон, бар с разхладителни напитки. тях е забранено тютюнопушенето. Категорията на автобусите е 2, 3, 4 и 5 звезди и от нея също зависи крайната пакетна цена на пътуването. Консумацията на напитки, предлагани в автобуса, се заплаща допълнително. В превоз¬ните средства не се разрешава пушене и хранене! Изис¬ква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 2.5 ч. – 3.5 ч.

2. Почти всички туристи желаят да изберат място по-напред в ав¬тобуса. Местата в автобуса се определят по реда на записване. Туристите, които желаят да резер¬вират двойна седалка, могат да направят това срещу допълнител¬но заплащане, конкретно посочено за всяка програма.

3. Всички обявени часове в съответните програми са в мест¬но време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Туроператорът не носи отговорност и не дължи обезщетения, когато поради затруднен трафик, натрупване на много автобуси на гранични пропускателни пунктове и други обстоятелства, независещи от него, е възпрепятстван, поради загуба на време, да изпълни изцяло предварително уточнената по дни и часове програма. В тези случаи той прави възможните размествания в програмата, за да не ощети своите клиенти и те в максимална степен да получат предварително заявените от тях услуги.

4. При самолетните пътувания цялата отговорност за промяна на полети, разписания, закъснения, изпускане на връзка и др.п. се поема изцяло от съответната авиокомпания, съгласно директивите на ЕС. Поради наложени промени в самолетните полети може да има случаи, когато програмата може да бъде съкратена и да не бъде изпълнена изцяло. В подобни случаи “Алиса Турс” ООД не носи никаква отговорност и не дължи никакви парични и други обезщетения на своите клиенти.

5. Продължителност на пътуването е калкулирано от началния час и място на отпътуването до крайния час и място на връщането. Често пъти първият и последният ден на услугата могат да преминат само в пътуване. Цените на екскурзиите са калкулирани върху броя на нощувките, а не върху броя на дните.

9. Застраховка

1. На всички туристи до 69 г. се осигурява застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на лицензирана застрахователна компания, която по принцип е включена в цената на екскурзията / почивката, с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма.
Всички туристи между 70 и 84 г. следва да доплатят стойността на завишението за застраховката с конкретно посочения в програмата лимит. Ако включената в цената на пакета застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” е с лимит на отговорност 50 000 EUR, то туристи между 70 и 84 г. се застраховат с лимит на отговорност 30 000 EUR, като следва да доплатят стойността на завишението за застраховката.
Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Копие от пълните условия на задължителната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за пътувания извън страната е приложено към всяка резервация.

2. Туроператорът е сключил застрахователен договор „Отговорност на туроператора” със застрахователно дружество „Групама” ЕАД.

3. Застраховка „Отмяна на пътуване“
Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се в срок до 3 дни след подписване на договора и извършване на първото плащане. Покрива риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

4. Застраховка за кражба, загуба или забавяне на личен багаж
Застраховката е доброволна и се предлага срещу доплащане като допълнителен риск към застраховката „Помощ при пътуване в чужбина, който покрива:
- кражба на личен багаж
- загуба на личен багаж и др.п.

9. Място на отпътуване и място на пристигане

1. Мястото и часа на отпътуване / пристигане, са посочени конкретно във всяка програма, като същите се описват при сключване на договора. Независимо от това 2-3 дни преди датата на отпътуване, клиентите се уведомяват по телефон или електронна поща още веднъж за сборния пункт, часа на отпътуване, регистрационния номер на автобуса и др.п.
Мястото на тръгване и връщане може да се промени непосред¬ствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което следва да бъде оставен телефон за връзка.

10. Специални изисквания

1. Необходимо е Туроператорът да бъде информи¬ран за всички специални изисквания на клиента преди сключването на договор за организирано пътува¬не. Може да се на¬ложи да бъдат направени допълнителни разходи, за да бъде осъществено специалното желание, като в подобни случаи се налага заплащане на допъл¬нителна цена, предварително или на място.

11. Минимален брой туристи

1. Автобусните екскурзии се провеждат при минимум 28 записани туристи, ако не е упоменато нещо друго. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пъту¬ване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 10 дни преди датата на отпътуване.

2. За еднодневни екскурзии срокът за анулация е 48 часа преди датата на отпътуване. В случаите когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на екскур¬зията за извънредните автобуси е 48 часа преди началото на екс¬курзията. В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или ком¬пенсация за анулирането на зая¬веното пътуване.

12. Отстъпки

Туристите ползват една от изброените отстъпки в програмите по свой избор.
1. Деца - за всяка програма се предлага конкретна отстъпка за деца!

2. Ученици, студенти, пенсионери - за всяка програма се предлага конкретна отстъпка.

3. Редовни клиенти, пътували с нас през всяка една от изминалите последни две години, ползват специална отстъпка - 3%.

13. Промени по договора

1. Всички промени по договора, уреждане на въпроси, касаещи евентуални анулации, неустойки и т.н. се правят лично или писмено от Потребителя, подписал договора, в офиса, в който е сключен този договор, т.е. в офиса на “Алиса Турс”, или в упълномощените от нея туристически агенции.

2. Промяна на титуляра на сключен Договор

А/ Потребителят със съгласието на Туроператора може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми Туроператора в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването и то става титуляр на Договора.

Б/ Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора.

3. Ако Потребителят прекрати екскурзията (почивката) през времетраенето й по свое желание, или му се наложи внезапно завръщане, то всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените и неизползвани услуги.

4. “Алиса Турс” не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания, поради неявяване на Потребителя на определените за отпътуване място и време.

13. Анулации и неустойки:

1. При автобусни екскурзии:
а) До 21 дена преди датата на пътуването – депозитът се възстановява на 100%;
б) От 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от внесения депозит;
в) От 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от общата цена;
г) От 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от общата цена.

2. При самолетни и фериботни екскурзии:
За всяка една програма условията са различни и те изрично са записани в самата програма, която е неразделна част от договора.

3 При екскурзии в България:
а) От 7 до 3 дни 30 %;
б) От 3 до 1 дни - 50 %;
в) По-малко от 24 часа -100 %.

4. В случай, че обстоятелства извън контрола на Туроператора го принудят да анулира резервация на Потребителя, то Туроператорът предлага подходяща и приемлива алтернатива.

5. В случай, че пътуване, за което е записан Потребителят не може да бъде проведено поради обективни обстоятелства, или се наложи промяна на датата на пътуването и Потребителят се откаже от участие в него, то Туроператорът възстановява пълния размер на внесената от Потребителя сума като не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуване, което не е проведено.

6.Туроператорът си запазва правото да внесе промени в програмата на пътуването, ако обстоятелства извън неговия контрол наложат това. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като например смяна на курорта, настаняване в база от по-ниска категория, или промяна в датата на пътуването. Във всеки такъв случай,

Потребителят ще бъде незабавно уведомен и ще може да избере следните алтернативи:
А) Да приеме налагащите се изменения;
Б) Да закупи друго пътуване от Туроператора;
В) Да анулира пътуването.
Ако избере “А” и бъде настанен в по-ниска категория, Туроператорът ще възстанови разликата между заплатената и реалната цена.
Ако избере “В” заплатената от Потребителя сума ще бъде възстановена.

7. Туроператорът поема отговорност за допуснати недостатъци в качеството на предоставените услуги, а също и в случаите, когато потвърдените услуги не са предоставени в пълния им размер. Това се урежда съгласно “РЕКЛАМАЦИИ” от настоящия договор.

8. “Алиса Турс” не носи отговорност за услуги (екскурзии, транспорт, паркинг, забавления и др.п.), които Потребителят закупува индивидуално и не чрез наш представител на място в съответния курорт или населено място. Туроператорът не е отговорен също и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявените услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, гражданско неподчинение природни бедствия, пожар, действия на държавни и други органи, или други обстоятелства, извън нашия контрол (анулиране на полети, промени в разписанието и цените на съответната авиокомпания).

9. В случай, че по време на организирано от “Алиса Турс” пътуване Потребителят нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на контрагенти на Туроператора, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на съответното виновно лице.

14. Поведение на туристите

1. Преди пътуването - Агенция¬та си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причи¬нява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, аген¬цията не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На по¬требителя се връща заплатената до момента сума.

2. По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Турист, неспазващ установените местни правила на обществено поведение и ред, може да бъде глобен за изхвърляне на бок¬лук на улицата, пушене или пре¬сичане на необозначено място.

3. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се въз¬становяват услуги, които не са ползвали. Във всички случаи при отклонение от програмата и нея¬вяване в определените от водач-екскурзовод часове, туристът е задължен да съобщи затова на посочените във ваучера теле¬фонни номера.

15.права и задължения на туроператора

А/ Туроператорът се задължава:

1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

2. Да предостави на Потребителя туристическа програма на избраното от него пътуване с ясно обозначени параметри - пакетна цена; начин на плащане; транспортно средство и неговата категория; начална и крайна дата на пътуването; начален и краен пункт на маршрута на пътуването; местоположение, категория и вид на хотела; брой на нощувките; брой и вид на храненията; информация за включените в програмата екскурзии и посещения на туристически забележителности и музеи; информация за цени на допълнителни мероприятия и екскурзии, невключени в програмата, както и за цените на входните такси за музеите, съобразно всяка програма; минимален брой участници, необходим за осъществяването на конкретната програма, както и срокът за уведомяване на Потребителя, когато този брой не е набран; информация за визовия и паспортен режим, свързани с пътуването, съгласно всяка програма, както и информация за медицинските и санитарни изисквания на съответната страна (когато има такива); наименование на застрахователната компания по задължителната застраховка на Туроператора.

3. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, която осигурява репатриране и болнично лечение.

4. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане или при сключване на договора с Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка “Отмяна на пътуване”, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за закъснение на полетите и за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др.

5. Алиса Турс е длъжна, когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора да уведоми Потребителя за правата му съгласно Закона за туризма, а именно: да приеме налагащите се промени; да откаже или да запише друго пътуване; да прехвърли правата и задълженията си на трето лице.

6. Алиса Турс не носи отговорност за промени в пътуването и неизпълнени на услуги по вина на: авиопревозвачи; фериботни и корабни компании; спиране на движението поради стачки, протести и вълнения; форсмажорни обстоятелства.

7. Алиса Турс не носи отговорност при: връщане на турист от гранични власти; неспазване от страна на туриста на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не; при загуба или кражба на лични документи и/ или имущество на туриста (в този случай Туроператорът оказва възможното съдействие, без това да води до нарушаване ритъма на изпълнението на програмата).

8. Алиса Турс не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща, както и в случаи на невъзможност от страна на Потребителя поради физически, здравословни или други причини да участва в изпълнението на програмата.

9. Туроператърът не възстановява суми за неизползвани от Потребителя услуги по т.4 и т.5.

10. Отговорността на Алиса Турс за вреди, причинени на Потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на Договора не може да надхвърля заплатената от Потребителя цена на пътуването.


Б/ Туроператора има право:

1. Да извърши промени по всяка конкретна програма свързани с: промяна на конкретен хотел като запази категорията, съобразно всяка конкретна програма; промяна на марката на транспортното средство (за автобусните програми), като запазва категорията и предлаганите услуги за всяка конкретна програма; поредността на нощувките и населените места (при автобусните програми), когато това е в интерес на потребителя и дава възможност да се разшири с нови места конкретната програма; броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно-исторически забележителности и музеи, когато това е свързано с промяна на тяхното работно време или ремонтно-възстановителни дейности.

16. Права и задължения на потребителя

А/ Потребителят е длъжен:

1. Да се запознае подробно и в детайли с предлаганата програма и общите условия за пътуване.

2. Да заплати изискуемото капаро от стойността на услугата, както и окончателната сума, съобразно конкретната програма и упоменатите в нея срокове за това.

3. Да информира писмено (включвайки го в договора) Туроператора за специфични здравословни състояние – заболявания, алкохолизъм, наркомания, степен на инвалидност, непълнолетие, пътуване на дете с един от родителите и др.подобни казуси, които биха могли да окажат влияние върху пътуването и да възпрепятстват изпълнението на програмата. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на собствена преценка дали клиентът да бъде записан или не за даденото пътуване.

4. Да информира писмено (включвайки го в договора) Туроператора за всички допълнителни изисквания, услуги и други специфични предпочитания, които не са включени в съответната програма:
по настаняването - етаж, изглед, стаи една до друга, брой легла и т.н.;
по храненето – специфичен режим на хранене, вегетарианство и др., които ще бъдат взети под внимание и удовлетворени в рамките на възможното, но няма да бъдат гарантирани.

5. Да спазва митническите и гранични изисквания на съответните законодателства, както и общоприетите норми за поведение в местата за настаняване и посещение.

6. Да предостави на Туроператора необходимите документи – валиден задграничен паспорт, нотариално заверени декларации или други необходими документи свързани с пътуването, както и изискваните декларации за непълнолетни, пътуващи с един родител или сами. Разходите, направени по тези формалности, са за сметка на Потребителя.

7. Да уведоми Туроператора за очаквани евентуални проблеми по недопускането му от съответните гранични власти, свързани с минали посещения в съответната страна или страните от Шенген.

8. Да спазва часовете на приетата вече програма и да не нарушава със закъснения ритъма на пътуването. По време на пътуване – в автобуса да не пуши и пие. При неявяването му на определената дата и час на отпътуване от дадено място Туроператорът не носи отговорност за неговото неявяване и не му дължи никакви обезщетения.

Б/ Потребителят има право:

1. Да приеме налагащите се промени, свързани с Чл. 12.6 от настоящия договор, като за това се сключва допълнително споразумение.

2. Да откаже пътуването в случаите на Чл. 12.8, съгласно “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ” на настоящия договор или да запише друго пътуване.

3. Да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това, като предварително уведоми Туроператора най-малко в 10-дневен срок от началната дата. В този случай, Потребителят е солидарно отговорен с другото лице пред Туроператора или туристическия агент по заплащането на общата цена и разходите по договора, свързани с прехвърлянето съобразно “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ” от настоящия договор.

4. Да уведоми Туроператора или Туристическия агент за неточно изпълнение на договора, свързано с вида и категорията на транспортните средства, местата за настаняване или хранене, непредоставяне на всички услуги по програмата и др. като това може да стане единствено и само по писмен или друг път с техническо средство, което дава възможност уведомлението да бъде възпроизведено на хартиен носител.

5. Да предяви иск за обезщетение към Туроператора при условията на “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИИ”.

17. Рекламации

1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представител на Туроператора или на обслужващата фирма за бързото и своевременното им отстраняване. Ако това се окаже невъзможно и Потребителят не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на Туроператора или на обслужващата фирма съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, подписан от представител на Туроператора, или на обслужващата фирма. При липсата на такъв протокол, “Алиса Турс” не гарантира благоприятен изход на направената рекламация.

2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на Туроператора.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.

3. След завръщането си в срок от 5 календарни дни Потребителят трябва да предостави в писмен вид рекламацията, придружена със съответните фактури и др. документи, доказващи направени допълнителни разходи. Рекламацията се представя лично, или се изпратща по пощата с обратна разписка на Туроператора или Туристическия агент. След съответната проверка, в срок от 30 дни, след постъпването на рекламацията, Потребителят ще получи писменото становище на Туроператора.

4. С оглед на това, че сключените договори с потребителите са индивидуални, то и направените ракламации също са само индивидуални. Групови рекламации ще бъдат оставяни без последствие.

5. Суми за заявени, но неизползвани услуги, изцяло или частично по вина на Потребителя не се възстановяват без изричното и писмено одобрение на фирмата, предоставяща услугите.

6. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на Потребителя от Туроператора при неизпълнение на съответната програма е до 30% от стойността на заплатените услуги, при условията на “РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ”.

7. Туроператорът обръща внимание, че не може да носи отговорност за откраднати, забравени или загубени предмети по време на пътуването и не се ангажира с тяхното издирване и връщане обратно.

18. Конфиденциалност на личните данни, политика за защита на личните данни.

1. Потребителят, подписал от свое име този договор, декларира, че е съгласен Туроператорът да обработва и предоставя личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, в сила от от 25 май 2018 г и на Съвета от 27 април 2016 година, касаещи защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и свободното движение на такива (данни), както и отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

То от 25 май 2018 г. Алиса турс ООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

А) в качеството си на администратор на лични данни Алиса турс обработва лични данни, които клиентите предоставят при сключване на Договор за туристическа/и услуга/и в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Б) Алиса турс ООД в качеството си на търговско дружество гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

В) ТА Алиса турс се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
 има изрично съгласие на клиента;
 информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Туристическата агенция – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

19. Спорове

1. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен той. Страната, поискала изменението, доказва наличието на съществени изменения в обстоятелствата, налагащи исканата промяна.

3. Всички споразумения между страните, с които се изменя или прекратява действието на договора за организирано пътуване, се сключват в писмена форма.

4. При изменение на Договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

5. Всички спорни въпроси във връзка с настоящия Договор, по които двете страни не постигат съгласие, се решават в съответствие със законодателството на Република България.